Bảng tên, dây đeo, nhựa ép

Bảng tên
Bảng tên
Dây đeo
Dây đeo