Dao, lưỡi dao, kéo, bàn cắt giấy

Lưỡi dao
Lưỡi dao
Kéo
Kéo