Máy bấm giá, tem giá, súng băng keo

Máy bắn giá tiền
Máy bắn giá tiền
Súng bắn keo
Súng bắn keo